RUM 5
Meanwhile. A halfway meeting. 1st day, 2nd night
(Louise Haugaard Jørgensen)

D. 16. december 2016 optod RUM 5 i et nyhedsbrev fra UKK - Unge Kunstnere og Kunstformidlere. Rummet blev skabt af Louise Haugaard Jørgensen, kommissioneret af UKK, og kanaliseret gennem ORAUM som viruskataklysme. Rummet bestod af en GIF samt en tekst, som begge er gengivet nedenfor. Værket blev således til via tre parter:

UKK som initiator
ORAUM som kanal
Louise Haugaard Jørgensens rum som det, der kanaliseresL er en form for vinkel eller et hjørne.
L er et rum.


Der er et fald mellem tingene.

Vi ser ikke, at møblerne omarrangeres når vi tænder lyset, selvom dette strengt taget er tilfældet: vi ser ikke, når verden synes - vi synes: vi lysnes. Ingenting rammes af lyset, men lysnes: synes: falder.

Verden består i høj grad af tomrum, men tomrummet er også en bevægelse: og hvad er bevægelsen i det tomme? - et fald. Der er et fald mellem tingene og tingene falder mellem hinanden.

Vi ser ikke, at møblerne omarrangeres når de falder, selvom dette strengt taget er tilfældet.

At fotonere: synets bane kan opføre sig både som bølger og linjer. Vi er i et begge: sådan set. Men faldet er udenfor synets bane.

L er en form for vinkel eller et hjørne. L er et fald.


ORAUM