RUM 6
Captive Raum OPortal
(Xenia Xamanek Lopez, Kristoffer Ørum, Sophia Ioannou Gjerding, Jesper Carlsen, Mathias Tornvig Christensen, Gitte Broeng, Lars Hemmingsen Nørgaard, Mark Tholander, Tine Adler Jørgensen, Kasper A. Holm, Sigrid Lerche, Claus Haxholm)

20. maj - 1. oktober

Parken ved Sankt Olufs Gade 5, 8000 Aarhus C
Højen ved Graven 16, 8000 Aarhus C
Krydset ved Guldsmedgade 3, 8000 Aarhus C


Midt i Aarhus findes tre steder. Tre skæringspunkter. Der er en firkantet stenbænk i et forvirrende vejkryds. Hvis man følger den længste vej derfra, møder man en bunker fra anden verdenskrig. Samme vej leder ud til en park med en stensætning, der viser omridset af en nedrevet kirke. Her er udsigt over havnens nye bygninger.

Det kunne umiddelbart virke som tre tilfældige steder, men det er som om at de deler noget uudsagt. Alle tre steder har kvaliteter der er vanskelige at sætte fingeren på - et potentiale der venter på at blive påpeget, gjort tilgængeligt.

I løbet af sommeren 2017 kunne forbipasserende opfange skjulte trådløse netværk på netop disse steder. Hver gang man forbandt sig til et trådløst netværk åbnede OPortal et tilfældigt udvalgt video-, lyd- eller tekstværk, som forholdte sig til lokationen. Samtidigt dukkede der med jævne mellemrum arrangementer af objekter op på stederne.

Disse fysiske og trådløse interventioner gav mulighed for at omfortolke og genfortrylle stederne. Frem for et samlet udsagn om stederne sigtede OPortal gennem Captive Raum efter på at skabe en kalejdoskopisk mangfoldighed af forskellige måder at betragte stederne på, fra deres socio-politiske kontekst til umiddelbare fysiske egenskaber som lugt og tekstur. Samtidig kredsede værkerne om sprog og oversætteligheder.

Captive Raum præsenterede OPortal og OPortal præsenterede Captive Raum.

Ved at præsentere værker i det offentlige rum sigtede projektet efter at vække et netværk af associationer til live der kan pege på stedernes usynlige potentiale til at forstås og anvendes anderledes.

Projektet var resultatet af en midlertidig symbiose mellem ORAUM og Captive Portal.

http://www.captiveraumoportal.dk
Gitte Broeng
Jesper Carlsen
Jesper Carlsen
Jesper Carlsen
Kasper A. Holm
Kasper A. Holm
Kasper A. Holm
Kasper A. Holm
Tine Adler
Sophia Ioannou Gjerding, Mark Tholander og Lars Hemmingsen Nørgaard
Xenia Xamanek Lopez og Claus Haxholm
Xenia Xamanek Lopez og Claus Haxholm
Xenia Xamanek Lopez og Claus Haxholm
Sophia Ioannou Gjerding
Kristoffer Ørum
Kristoffer Ørum
Mark TholanderORAUM