RUM 7
I am ALVA
(Sophia Ioannou Gjerding & Xenia Xamanek Lopez)


“I have been thinking about it for some time. I would to call myself by the name ALVA. ALVA, because I am the inventer of the ghost box, the conch shell, the house of unattached voices.”

(English below)

Som en del af ORAUMs fortsatte viruskataklysme blev ‘I am ALVA’ præsenteret som det syvende rum. ‘I am ALVA’ er et videoværk udarbejdet af billedkunstner Sophia Ioannou Gjerding og komponist Xenia Xamanek Lopez, som beskæftiger sig med stemmen som et prostetisk adskilt element fra kroppen, samt landskabet som simulering i relation til naturens ide.

Begivenheden blev præsenteret i anledning af DIAS Kunsthals nyåbnede pop-up udstilling ‘MyMusic’, der er en del af samarbejdet med ARKEN Museum for Moderne Kunst. Projektet blev støttet af Statens Kunstfond.

Rummet er en flade. Stemmer flyver afsted.
Ude i landskabet ligger en konkylie.

Koncept og manuskript: Sophia Ioannou Gjerding og Xenia Xamanek Lopez.
3D-animation: Sophia Ioannou Gjerding og Lars Hemmingsen Nørgaard.
Lyd: Sophia Ioannou Gjerding og Xenia Xamanek Lopez.
Stemmer: Aoife Slevin og Josef Gottlander.
Modeller benyttet fra Department of Mathematics and Systems Analysis, Aalto University, School of Science
(udgivet under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License).


****************

“I have been thinking about it for some time. I would to call myself by the name ALVA. ALVA, because I am the inventer of the ghost box, the conch shell, the house of unattached voices.”

'I am ALVA' is a collaborative project between pictorial artist Sophia Ioannou Gjerding and musical composer Xenia Xamanek Lopez, which deals with the voice as a prosthetically separated element from the body, as well as landscape as simulation in relation to the idea of nature.

Concept and script: Sophia Ioannou Gjerding and Xenia Xamanek Lopez.
3D-animation: Sophia Ioannou Gjerding and Lars Hemmingsen Nørgaard.
Sound production: Xenia Xamanek Lopez.
Supplementary sound production: Sophia Ioannou Gjerding.
Voices: Aoife Slevin and Josef Gottlander.
Models used from Department of Mathematics and Systems Analysis, Aalto University, School of Science
(published under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License).

ORAUM